Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.03.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΥΣ ΦΕΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΥΣ ΦΕΠΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β. ΔΙΓΑΛΑΚΗ

ΟΙ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

 α) φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι διαμένουν ήδη σε εστία ή σε ξενοδοχειακή μονάδα, είναι ορφανοί από

τους δύο γονείς τους, δεν διαθέτουν στην κυριότητα ή κατοχή τους κατοικία εντός της ελληνικής

επικράτειας, και δεν έχουν εγγύτερο συγγενή ή άλλο πρόσωπο στην κατοικία του οποίου μπορούν να

διαμείνουν προσωρινά.

 

β) αλλοδαποί/αλλογενείς φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι διαμένουν ήδη σε εστία ή σε ξενοδοχειακή

μονάδα, και δεν διαθέτουν οι ίδιοι ή συγγενείς τους έως β΄ βαθμού στην κυριότητα ή κατοχή τους

κατοικία εντός της ελληνικής επικράτειας.

 

γ) αλλοδαποί φοιτητές ή επισκέπτες των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται προσωρινά στην Ελληνική Επικράτεια

στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΗΝ 24-3-2020 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ. , ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΚΠΑ ΣΤΟ

e-mail: vrec-acafir[at]uoa[dot]gr

ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΦΕΠΑ ΣΤΟ

e-mail:  grammateiafepaekpa[at]gmail[dot]com

                                                                      23-3-2020