Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

14.12.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΙΤΙΣΗ

 

Όσοι φοιτητές είναι δικαιούχοι σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους στην Πανεπιστημιακή Λέσχη με επιλογή το εστιατόριο της ΦΕΠΑ θα μπορούν από σήμερα 14-12-2020 να  πηγαίνουν για φαγητό στο εστιατόριο της Φιλοσοφικής /ΕΚΠΑ.

 

Με εντολή Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας  & Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ΕΚΠΑ

 κ. Καραδήμα Δ.