Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.11.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λόγω της διαρκώς επιδεινούμενης επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα και ιδιαίτερα στην Αττική, το Πρυτανικό Συμβούλιο συνιστά στους φοιτητές τού Ιδρύματος να αποφεύγουν τις μετακινήσεις που δεν είναι απολύτως απαραίτητες, καθώς και τον συγχρωτισμό με άτομα που δεν είναι του αμέσου περιβάλλοντός τους. Υπενθυμίζει, επίσης, ότι η χρησιμοποίηση της μάσκας με τον σωστό τρόπο αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας των ιδίων και των οικείων τους. Για τη μεγαλύτερη προστασία των φοιτητών που διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ), την περαιτέρω θωράκιση των εστιών έναντι της πανδημίας και τη διασφάλιση της δυνατότητας ιχνηλάτησης πιθανών κρουσμάτων, το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε να εφαρμοστεί στις εισόδους των ΦΕΠΑ η διαδικασία της θερμομέτρησης και της καταγραφής των στοιχείων όλων των επισκεπτών. Αποφάσισε, επίσης, να φροντίσει τόσο για την αδιάλειπτη κάλυψη των αναγκών των εστιών σε αντισηπτικά και μάσκες, όσο και για τη διενέργεια απολυμάνσεων σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος.