Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.10.2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16-10-2020

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 16-10-2020 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τις κατηγορίες  των πρωτοετών – παλαιών ετών, των Ομογενών και Αλλοδαπών.

Τυχόν αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλου από 16-10-2020 και μετά θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα εξετασθούν εφόσον τακτοποιηθούν οι φοιτητές που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους εμπρόθεσμα ( 1-9-2020 έως 15-10-2020) εξαιρούνται οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που βάση Κανονισμού έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση.