Αρχική σελίδα » Δικαιολογητικά

Για εισδοχή στην Φοιτητική Εστία πρέπει να καταθέσετε αίτηση μέσα στα χρονικά περιθώρια, τα οποία θα ανακοινωθούν έγκαιρα. Το έντυπο της αίτησης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Κατά την κατάθεση της αίτησης εισδοχής απαιτούνται κάποια έγγραφα. Κάποια είναι υποχρεωτικά για όλους, ενώ τα υπόλοιπα κατά περίπτωση. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα φοίτησης
 • Υπεύθυνη δήλωση το Ν 1599/86 ότι δεν διαμένετε στην Αττική και δεν έχετε ιδιόκτητη κατοικία στην Αττική
 • Εκκαθαριστικό Εφορίας των γονέων και του αιτούντος (αν υπάρχει)
 • Πιστοποιητικό οικογενιακής κατάστασης
 • Έντυπο Ε9 τρέχοντος έτους

ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 • Πιστοποιητικό πολυτεκνίας
 • Βεβαίωση αδελφού φοιτητή
 • Βεβαίωση αδελφού στρατιώτη
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα
 • Πιστοποιητικό αναπηρίας του ιδίου ή του γονέα από πρωτοβάθμια υγειονομική υπηρεσία
 • Διαζευκτήριο, στο οποίο αναγράφεται σε ποιον ανατίθεται η επιμέλεια
 • Βεβαίωση από ΟΑΔ για ανεργία
 • Πιστοποιητικό απορίας
 • Άδεια παραμονής για αλλοδαπούς
 • Βεβαίωση σεισμοπαθών, πυροπαθών, πλημμυροπαθών