Αρχική σελίδα » Downloads

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον κανονισμό και τον κατάλογο των απαραίτητων για την εισδοχή σας εγγράφων

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Κάνοντας "κλικ" στο παρακάτω εικονίδιο μπορείτε να κατεβάσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Αθηνών σε μορφή pdf

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κάνοντας "κλικ" στο παρακάτω εικονίδιο μπορείτε να κατεβάσετε τον Κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβάλλετε μαζί με την αίτηση σε μορφή pdf