Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις

20/06/2024

ΕΙΣΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 Δ’ ΦΑΣΗ

ΕΙΣΔΟΧΕΣ 2023-2024

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών ΕΚΠΑ και την Απόφαση της Εφορίας της 17/06/2024, από τις υποβληθείσες αιτήσεις, δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι οι κάτωθι:

Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ-ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 97456

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 16726

 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 40977

 

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΦΕΠΑ/ΕΚΠΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26/06/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00π.μ. ΣΤΟ Α’ ΚΤΙΡΙΟ

 

ΑΘΗΝΑ 20/06/2024

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΕΠΑ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

 

   ΒΕΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                                           ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                                        ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

 

30/01/2024

ΕΙΣΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 Γ’ ΦΑΣΗ

ΕΙΣΔΟΧΕΣ 2023-2024

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών ΕΚΠΑ και την Απόφαση της Εφορίας της 30/01/2024, από τις υποβληθείσες αιτήσεις, δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι οι κάτωθι:

Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ-ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 90445
 2. 7411
 3. 93085
 4. 7504
 5. 98059
 6. 133491
 7. 90022
 8. 116619
 9. 130648
 10. 91922
 11. 121988

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 128695
 2. 2505
 3. 127480

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 3837
 2. 133319                                   

 

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ-ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 119168                                  ΑΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 2. 129136                                  ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΤΤΙΚΗ

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 118993                                  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ 

 

 

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΦΕΠΑ/ΕΚΠΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/02/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00π.μ. ΣΤΟ Α’ ΚΤΙΡΙΟ ΦΕΠΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ (Α’, Γ’, Δ’,) ΦΕΠΑ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ (ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ, ΔΙΚΛΙΝΟ Ή ΔΙΠΛΟ).

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ  ΦΕΠΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 16/02/2024  ΜΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΑΣΟ ‘Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

 

ΑΘΗΝΑ 30/01/2024

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΕΠΑ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

 

   ΒΕΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                                           ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                                        ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

 

15/11/2023

ΕΙΣΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 Β’ ΦΑΣΗ

ΕΙΣΔΟΧΕΣ 2023-2024

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών ΕΚΠΑ και την Απόφαση της Εφορίας της 15/11/2023, από τις υποβληθείσες αιτήσεις, δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι οι κάτωθι:

Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ-ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 92921
 2. 80373
 3. 81071
 4. 83641
 5. 79894
 6. 85930
 7. 91817
 8. 90533
 9. 90626
 10. 93472
 11. 90424
 12. 83417
 13. 83939
 14. 89639
 15. 92023
 16. 87983
 17. 88781
 18. 89730


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 110580
 2. 112089
 3. 107261
 4. 109882
 5. 105996
 6. 113514 

 

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ-ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 117566                                  ΑΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 103704                                  ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
 2. 106484                                  ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
 3. 108231                                  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ 

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 108452                                    ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ 

 

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΦΕΠΑ/ΕΚΠΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20/11/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00π.μ. ΣΤΟ Α’ ΚΤΙΡΙΟ ΦΕΠΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ (Α’, Γ’, Δ’,) ΦΕΠΑ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ (ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ, ΔΙΚΛΙΝΟ Ή ΔΙΠΛΟ).

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ  ΦΕΠΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 30/11/2023  ΜΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΑΣΟ ‘Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

 

ΑΘΗΝΑ 15/11/2023

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΕΠΑ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

 

   ΒΕΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                                           ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                                        ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

18/10/2023

ΕΙΣΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 Α’ ΦΑΣΗ

ΕΙΣΔΟΧΕΣ 2023-2024

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών ΕΚΠΑ και την Απόφαση της Εφορίας της 17/10/2023, από τις υποβληθείσες αιτήσεις, δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι οι κάτωθι:

Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ-ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 81428
 2. 92114
 3. 98190
 4. 93793
 5. 90799
 6. 98072
 7. 93770
 8. 86869
 9. 84731
 10. 93326
 11. 90520
 12. 84187
 13. 94174
 14. 91423
 15. 90614
 16. 96858
 17. 98136
 18. 94369
 19. 96852
 20. 94081
 21. 90451
 22. 97490
 23. 86678
 24. 86314
 25. 81710
 26. 81013
 27. 94400
 28. 80857
 29. 88228
 30. 92903
 31. 91548
 32. 98105
 33. 96829
 34. 92115
 35. 80311
 36. 92538
 37. 91420
 38. 92786
 39. 85232
 40. 92703
 41. 82972
 42. 88705
 43. 92758
 44. 93114
 45. 84615
 46. 96719
 47. 91920
 48. 93905
 49. 91334
 50. 86817

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 98023
 2. 83951
 3. 89050
 4. 101502
 5. 98151
 6. 92765
 7. 91461
 8. 85778
 9. 79975

 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 88218
 2. 81026
 3. 80414
 4. 94256

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΑΠ. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 83585
 2. 98008
 3. 97391
 4. 94285
 5. 93453
 6. 98057
 7. 98187
 8. 98043
 9. 82236
 10. 93417
 11. 93347
 12. 93953
 13. 94159

 

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ-ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 88161                                    ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
 2. 88655                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ/ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΤΤΙΚΗ
 3. 90338                                    ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
 4. 91247                                    ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΤΤΙΚΗ
 5. 91449                                    ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ
 6. 92085                                    ΑΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 7. 92724                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ
 8. 92727                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ
 9. 92274                                    ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ
 10. 92921                                    ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
 11. 92963                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ
 12. 93348                                    ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ
 13. 93395                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ
 14. 93878                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ
 15. 94171                                    ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΤΤΙΚΗ
 16. 94191                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ
 17. 94202                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ
 18. 94228                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ/ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΤΤΙΚΗ
 19. 94251                                    7ο ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
 20. 98014                                    ΑΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 88061                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ
 2. 89385                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
 3. 93361                                    ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΤΤΙΚΗ
 4. 98102                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ/ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΤΤΙΚΗ

 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 94408                                    ΑΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΦΕΠΑ/ΕΚΠΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26/10/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00π.μ. ΣΤΟ Α’ ΚΤΙΡΙΟ ΦΕΠΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ (Α’, Γ’, Δ’,) ΦΕΠΑ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ (ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ, ΔΙΚΛΙΝΟ Ή ΔΙΠΛΟ).

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ  ΦΕΠΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 10/11/2023  ΜΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΑΣΟ ‘Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

 

ΑΘΗΝΑ 18/10/2023

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΕΠΑ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

 

   ΒΕΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                                           ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                                        ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

13/10/2023

Παράταση Υποβολής αιτήσεων για σίτιση 2023 -2024

Paratasi_Ypobolis_aitiseon_gia_sitisi_2023_-2024.pdf

29/09/2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Γίνεται γνωστό ότι η ηλεκτρονική υποβολή των  αιτήσεων εισδοχής  για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 παρατείνεται  έως τις 08/10/2023 και επισημαίνεται ότι οι Αιτήσεις με Αρ. Πρωτ. 09/10/2023 δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

30/08/2023

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Σύμφωνα με τον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

 • Υποβάλετε την αίτηση εισδοχής ηλεκτρονικά στο https://eprotocol.uoa.gr/ από 01 έως 30-09-2023, συνδεόμενοι είτε με τον λογαριασμό σας στο Παν/μιο, είτε μέσω TAXISnet.

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την ημ/νία έναρξης υποβολής δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 • Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με όλα τα συνημμένα έγγραφα που ζητούνται χωρίς εκκρεμότητες.

ΠΡΟΣΟΧΗΣτην ηλεκτρονική υποβολή, κάθε πιστοποιητικό θα υποβάλλεται με την μορφή ενός (1) ψηφιακού αρχείου (.pdf) που θα περιλαμβάνει όλες τις σελίδες του και ΟΧΙ μόνο την πρώτη. Σε περίπτωση που λείπουν σελίδες από το πιστοποιητικό, η αίτηση θα χαρακτηρίζεται ως ΕΛΛΕΙΠΗΣ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ.

__________________________________________________________________________________________________

Διευκρινήσεις:

 • Στην θέση της βεβαίωσης σπουδών, οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει οπωσδήποτε να επισυνάψουν το δελτίο επιτυχίας τους, στο οποίο θα φαίνεται το τμήμα εισαγωγής τους στο ΕΚΠΑ αποκλειστικά, διαφορετικά οι αιτήσεις τους δεν θα μπορούν να εξεταστούν. Στη συνέχεια μόλις παραλάβουν τη βεβαίωση εγγραφής από το ΕΚΠΑ, την αποστέλλουν στη γραμματεία της φοιτητικής εστίας με e-mail αναφέροντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.
 • Φοιτητές επιτυχόντες σε άλλη πόλη, οι οποίοι πρόκειται να κάνουν αίτηση μετεγγραφής για τμήμα του ΕΚΠΑ, πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση για στέγαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επισυνάπτοντας το δελτίο επιτυχίας και σημειώνοντας στην παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι σε αναμονή μετεγγραφής στο ΕΚΠΑ.
 • Οι αιτήσεις των φοιτητών που ανήκουν σε ειδική κατηγορία (ομογενών, αλλοδαπών, 5% και Αθλητών), και εφόσον τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από το υπουργείο παιδείας με καθυστέρηση,  θα γίνονται δεκτές από την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και για 10 ημέρες και θα αποφασίζεται από την Εφορεία η ενσωμάτωσή τους στις εμπρόθεσμες αιτήσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
 • Στο πεδίο του αριθμού Μητρώου σχολής στην αίτηση, οι πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ακόμα αριθμό μητρώου θα συμπληρώσουν 0.
 • Φοιτητές άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχουν δικαίωμα αίτησης μόνο στην περίπτωση που έχουν αδερφό/ή οικότροφο της Φοιτητικής Εστίας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να το αναφέρουν στην Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Το όριο ηλικίας είναι αυστηρά έως 25 ετών για τους προπτυχιακούς φοιτητές και κατ΄εξαίρεση εξετάζονται οι αιτήσεις μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών έως 30 ετών.
 • Οι αλλοδαποί φοιτητές θα πρέπει να επισυνάψουν τα οικογενειακά και οικονομικά στοιχεία τους από την Πρεσβεία τους, μεταφρασμένα.
 • Οι ομογενείς φοιτητές θα πρέπει να επισυνάψουν τα οικονομικά στοιχεία των γονέων τους και στοιχεία από την Ελλάδα αν κάνουν φορολογική δήλωση.
 • Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων πρέπει να επισυνάψετε τα οικονομικά στοιχεία και των δύο.
 • Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων πρέπει να επισυνάψετε το διαζευκτήριο και κυρίως την σελίδα που αναφέρει την επιμέλεια.
 • Το Ε9 είναι υποχρεωτικό και για τους δύο γονείς καθώς και για τον φοιτητή, ακόμη και αν είναι κενό.
 • Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σελίδες.
 • Η υποβολή αίτησης στέγασης δεν συνεπάγεται και αίτηση σίτισης. Για πληροφορίες σχετικά με τη σίτιση επισκεφθείτε το site του ΕΚΠΑ: https://www.lesxi.uoa.gr/foititiki_merimna/tmima_sitisis_foititon/ (αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές ΕΚΠΑ).

_______________________________________________________________________________________________

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης μπορεί να εκδοθεί σε ψηφιακή μορφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

Η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ ΣΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΑΤΤΙΚΗ.

________________________________________________________________________________________________

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα:

 • 210-7258723
 • 210-7258679
 • 210-7275555

25/04/2023

ΕΙΣΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 Β’ ΦΑΣΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΣΔΟΧΕΣ 2022-2023

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών ΕΚΠΑ και την Απόφαση της Εφορίας της 25/04/2023, από τις υποβληθείσες αιτήσεις, δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι οι κάτωθι:

Κατάσταση ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  Β’ ΦΑΣΗΣ ανά κατηγορία και σειρά προτεραιότητας:

ΠΡΟΤΟΕΤΕΙΣ-ΠΑΛΑΙΩΝ  ΕΤΩΝ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 125835
 2. 135509
 3. 98099
 4. 141167
 5. 139132
 6. 140547
 7. 141204
 8. 135512
 9. 136152
 10. 134930
 11. 86786
 12. 10343
 13. 11078

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 128357
 2. 125920
 3. 14720
 4. 27555
 5. 113489

 

 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 2978

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 136877

 

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΦΕΠΑ/ΕΚΠΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03/05/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00π.μ. ΣΤΟ Α’ ΚΤΙΡΙΟ ΦΕΠΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ (Α’, Γ’, Δ’) ΦΕΠΑ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ, ΔΙΚΛΙΝΟ Ή ΔΙΠΛΟ).

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 19/05/2023.

 

ΑΘΗΝΑ 25/04/20223

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΦΕΠΑ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

     ΦΕΠΑ/ΕΚΠΑ

 

  ΒΕΡΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                                                       ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                      ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

09/12/2022

ΕΚΤΑΚΤΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ

Σύμφωνα με τον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 08/12/2022, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

 • Υποβάλετε την αίτηση εισδοχής ηλεκτρονικά στο https://eprotocol.uoa.gr/ από 08 έως 31-12-2022, συνδεόμενοι είτε με τον λογαριασμό σας στο Παν/μιο, είτε μέσω TAXISnet.
 • Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με όλα τα συνημμένα έγγραφα που ζητούνται χωρίς εκκρεμότητες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στην ηλεκτρονική υποβολή, κάθε πιστοποιητικό θα υποβάλλεται με την μορφή ενός (1) ψηφιακού αρχείου που θα περιλαμβάνει όλες τις σελίδες του και ΟΧΙ μόνο την πρώτη. Σε περίπτωση που λείπουν σελίδες από το πιστοποιητικό, η αίτηση θα χαρακτηρίζεται ως ΕΛΛΕΙΠΗΣ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ.

 • Η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΑΤΤΙΚΗ.

 • Στην θέση της βεβαίωσης σπουδών, οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει οπωσδήποτε να επισυνάψουν το δελτίο επιτυχίας τους, στο οποίο θα φαίνεται το τμήμα εισαγωγής τους στο ΕΚΠΑ αποκλειστικά, διαφορετικά οι αιτήσεις τους δεν θα μπορούν να εξεταστούν.
 • Φοιτητές επιτυχόντες σε άλλη πόλη, οι οποίοι πρόκειται να κάνουν αίτηση μετεγγραφής για τμήμα του ΕΚΠΑ, πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση για στέγαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επισυνάπτοντας το δελτίο επιτυχίας και σημειώνοντας στην παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι σε αναμονή μετεγγραφής στο ΕΚΠΑ.
 • Οι αιτήσεις των φοιτητών που ανήκουν σε ειδική κατηγορία (ομογενών, αλλοδαπών, 5% και Αθλητών), και εφόσον τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από το υπουργείο παιδείας με καθυστέρηση,  θα γίνονται δεκτές από την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και για 10 ημέρες και θα αποφασίζεται από την Εφορεία η ενσωμάτωσή τους στις εμπρόθεσμες αιτήσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
 • Στο πεδίο του αριθμού Μητρώου σχολής στην αίτηση, οι πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ακόμα αριθμό μητρώου θα συμπληρώσουν 0.
 • Φοιτητές άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχουν δικαίωμα αίτησης μόνο στην περίπτωση που έχουν αδερφό/ή οικότροφο της Φοιτητικής Εστίας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να το αναφέρουν στην Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Το όριο ηλικίας είναι αυστηρά έως 25 ετών για τους προπτυχιακούς φοιτητές και κατ΄εξαίρεση εξετάζονται οι αιτήσεις μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών έως 30 ετών.
 • Οι αλλοδαποί φοιτητές θα πρέπει να επισυνάψουν τα οικογενειακά και οικονομικά στοιχεία τους από την Πρεσβεία τους, μεταφρασμένα.
 • Οι ομογενείς φοιτητές θα πρέπει να επισυνάψουν τα οικονομικά στοιχεία των γονέων τους και στοιχεία από την Ελλάδα αν κάνουν φορολογική δήλωση.
 • Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων πρέπει να επισυνάψετε το διαζευκτήριο και κυρίως την σελίδα που αναφέρει την επιμέλεια.
 • Το Ε9 είναι υποχρεωτικό και για τους δύο γονείς ακόμη και αν είναι κενό.
 • Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σελίδες.
 • Η υποβολή αίτησης στέγασης δεν συνεπάγεται και αίτηση σίτισης. Για πληροφορίες σχετικά με τη σίτιση επισκεφθείτε το site του ΕΚΠΑ: https://www.lesxi.uoa.gr/foititiki_merimna/tmima_sitisis_foititon/ (αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές ΕΚΠΑ).

Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης μπορεί να εκδοθεί σε ψηφιακή μορφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα:

 • 210-7258723
 • 210-7258679
 • 210-7275555

Επισυνάπτονται:

 • Υπόδειγμα αίτησης (ηλεκτρονική υποβολή)
 • Υπεύθυνη Δήλωση

21/11/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΕΠΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 (B)

ΕΙΣΔΟΧΕΣ 2022-2023

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών ΕΚΠΑ και την Απόφαση της Εφορίας της 16/11/2022, από τις υποβληθείσες αιτήσεις, δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι οι κάτωθι:

Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ-ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 99423
 2. 106855
 3. 88830
 4. 109602
 5. 92277
 6. 95951
 7. 95814
 8. 104719
 9. 121175
 10. 96587
 11. 90227
 12. 87166
 13. 86275
 14. 96971
 15. 116149
 16. 10788
 17. 106838
 18. 91363
 19. 99663
 20. 98878

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 83651
 2. 116938
 3. 122815
 4. 122880
 5. 106173

 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 98239
 2. 114897

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΑΠ. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 92922
 2. 108207
 3. 118935

 

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΦΕΠΑ/ΕΚΠΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00π.μ. ΣΤΟ Α’ ΚΤΙΡΙΟ ΦΕΠΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ (Α’, Γ’, Δ’,) ΦΕΠΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (ΔΙΚΛΙΝΑ) ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΦΕΠΑ (ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ, ΔΙΚΛΙΝΟ Ή ΔΙΠΛΟ).

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ  ΦΕΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 10/12/2022 ΚΑΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΕΚΕΙ, ΜΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΑΣΟ ‘Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

 

ΑΘΗΝΑ 21/11/2022

 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΦΕΠΑ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

 

   ΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                              ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                               ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

 

 

31/10/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΕΠΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΕΙΣΔΟΧΕΣ 2022-2023

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών ΕΚΠΑ και την Απόφαση της Εφορίας της 31/10/2022, από τις υποβληθείσες αιτήσεις, δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι οι κάτωθι:

Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ-ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 84681
 2. 84689
 3. 88286
 4. 88655
 5. 93942
 6. 94347
 7. 94645
 8. 96019
 9. 97242
 10. 99645
 11. 99727
 12. 101098
 13. 106446
 14. 88146
 15. 86003
 16. 88625
 17. 98104
 18. 97447
 19. 103444
 20. 97333
 21. 96323
 22. 87967
 23. 906652
 24. 92257
 25. 90813
 26. 86888
 27. 91535
 28. 88829
 29. 10480
 30. 93215
 31. 87860
 32. 99468
 33. 90792
 34. 89518
 35. 85537
 36. 90576
 37. 98753
 38. 88244
 39. 90509
 40. 97769
 41. 88246
 42. 96631
 43. 99475
 44. 97441
 45. 90021
 46. 95533
 47. 98062
 48. 98189
 49. 98852
 50. 98230
 51. 91307
 52. 106162
 53. 95928
 54. 96470
 55. 86897
 56. 95566
 57. 84094
 58. 95728
 59. 90804
 60. 84741
 61. 86915
 62. 89807
 63. 92863
 64. 86912
 65. 92886
 66. 96150
 67. 93506
 68. 98071
 69. 95308
 70. 94421
 71. 86320
 72. 86265
 73. 95401
 74. 92844
 75. 91498
 76. 105436
 77. 84171
 78. 101104
 79. 95615
 80. 97360
 81. 84172
 82. 85518
 83. 106578
 84. 95464
 85. 89958
 86. 93503
 87. 88839
 88. 90047
 89. 98813
 90. 98846
 91. 98867
 92. 93578
 93. 97870
 94. 89982
 95. 84970
 96. 90459
 97. 87611
 98. 91379
 99. 95527
 100. 89513
 101. 97383
 102. 96518
 103. 101759
 104. 99354
 105. 95465
 106. 94046
 107. 95502
 108. 89262
 109. 89648
 110. 89560
 111. 91322
 112. 102542
 113. 87593
 114. 98249
 115. 86553
 116. 91399
 117. 86581
 118. 88247
 119. 92940
 120. 83963
 121. 88451
 122. 99025
 123. 97385
 124. 95504
 125. 85557
 126. 93556
 127. 103150
 128. 90022
 129. 88789
 130. 95690
 131. 99556
 132. 84161
 133. 92798
 134. 86061
 135. 102497
 136. 89781
 137. 99399
 138. 92857
 139. 93417
 140. 88250
 141. 90716
 142. 98122
 143. 91472
 144. 86172
 145. 94708
 146. 87248
 147. 98314
 148. 91409
 149. 106576
 150. 85194
 151. 95617
 152. 96653
 153. 97010
 154. 106898
 155. 97959

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 106851
 2. 98856
 3. 104720
 4. 106067
 5. 103202
 6. 99426
 7. 106885
 8. 106877
 9. 107670
 10. 104239
 11. 109291
 12. 84129
 13. 99643
 14. 112519
 15. 109902
 16. 101466
 17. 106624
 18. 93285
 19. 105653
 20. 93580
 21. 93581

 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 98396
 2. 99198
 3. 88799
 4. 94302
 5. 90952
 6. 99511
 7. 99523
 8. 106829
 9. 86215

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΑΠ. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 93630
 2. 93632
 3. 106421
 4. 96966
 5. 88211
 6. 88212
 7. 99598
 8. 99696
 9. 87381
 10. 84653
 11. 106034
 12. 92847
 13. 103932
 14. 105909
 15. 92186

 

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΦΕΠΑ/ΕΚΠΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 03/11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00π.μ. ΣΤΟ Α’ ΚΤΙΡΙΟ ΦΕΠΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ (Α’, Γ’, Δ’,) ΦΕΠΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (ΔΙΚΛΙΝΑ) ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΦΕΠΑ (ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ, ΔΙΚΛΙΝΟ Ή ΔΙΠΛΟ).

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ  ΦΕΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 17/11/2022 ΚΑΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΕΚΕΙ, ΜΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΑΣΟ ‘Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

 

ΑΘΗΝΑ 31/10/2022

 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΦΕΠΑ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

 

   ΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                              ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                               ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

 

29/09/2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Γίνεται γνωστό ότι η ηλεκτρονική υποβολή των  αιτήσεων εισδοχής  για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 παρατείνεται  έως τις 15/10/2022 και επισημαίνεται ότι οι Αιτήσεις με Αρ. Πρωτ. 16/10/2022 δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

31/08/2022

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Σύμφωνα με τον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

 • Υποβάλετε την αίτηση εισδοχής ηλεκτρονικά στο https://eprotocol.uoa.gr/ από 01 έως 30-09-2022, συνδεόμενοι είτε με τον λογαριασμό σας στο Παν/μιο, είτε μέσω TAXISnet.
 • Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με όλα τα συνημμένα έγγραφα που ζητούνται χωρίς εκκρεμότητες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στην ηλεκτρονική υποβολή, κάθε πιστοποιητικό θα υποβάλλεται με την μορφή ενός (1) ψηφιακού αρχείου που θα περιλαμβάνει όλες τις σελίδες του και ΟΧΙ μόνο την πρώτη. Σε περίπτωση που λείπουν σελίδες από το πιστοποιητικό, η αίτηση θα χαρακτηρίζεται ως ΕΛΛΕΙΠΗΣ.

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την ημ/νία έναρξης υποβολής δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ.

 • Η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΑΤΤΙΚΗ.

 • Στην θέση της βεβαίωσης σπουδών, οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει οπωσδήποτε να επισυνάψουν το δελτίο επιτυχίας τους, στο οποίο θα φαίνεται το τμήμα εισαγωγής τους στο ΕΚΠΑ αποκλειστικά, διαφορετικά οι αιτήσεις τους δεν θα μπορούν να εξεταστούν.
 • Φοιτητές επιτυχόντες σε άλλη πόλη, οι οποίοι πρόκειται να κάνουν αίτηση μετεγγραφής για τμήμα του ΕΚΠΑ, πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση για στέγαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επισυνάπτοντας το δελτίο επιτυχίας και σημειώνοντας στην παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι σε αναμονή μετεγγραφής στο ΕΚΠΑ.
 • Οι αιτήσεις των φοιτητών που ανήκουν σε ειδική κατηγορία (ομογενών, αλλοδαπών, 5% και Αθλητών), και εφόσον τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από το υπουργείο παιδείας με καθυστέρηση,  θα γίνονται δεκτές από την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και για 10 ημέρες και θα αποφασίζεται από την Εφορεία η ενσωμάτωσή τους στις εμπρόθεσμες αιτήσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
 • Στο πεδίο του αριθμού Μητρώου σχολής στην αίτηση, οι πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ακόμα αριθμό μητρώου θα συμπληρώσουν 0.
 • Φοιτητές άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχουν δικαίωμα αίτησης μόνο στην περίπτωση που έχουν αδερφό/ή οικότροφο της Φοιτητικής Εστίας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να το αναφέρουν στην Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Το όριο ηλικίας είναι αυστηρά έως 25 ετών για τους προπτυχιακούς φοιτητές και κατ΄εξαίρεση εξετάζονται οι αιτήσεις μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών έως 30 ετών.
 • Οι αλλοδαποί φοιτητές θα πρέπει να επισυνάψουν τα οικογενειακά και οικονομικά στοιχεία τους από την Πρεσβεία τους, μεταφρασμένα.
 • Οι ομογενείς φοιτητές θα πρέπει να επισυνάψουν τα οικονομικά στοιχεία των γονέων τους και στοιχεία από την Ελλάδα αν κάνουν φορολογική δήλωση.
 • Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων πρέπει να επισυνάψετε το διαζευκτήριο και κυρίως την σελίδα που αναφέρει την επιμέλεια.
 • Το Ε9 είναι υποχρεωτικό και για τους δύο γονείς ακόμη και αν είναι κενό.
 • Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σελίδες.
 • Η υποβολή αίτησης στέγασης δεν συνεπάγεται και αίτηση σίτισης. Για πληροφορίες σχετικά με τη σίτιση επισκεφθείτε το site του ΕΚΠΑ: https://www.lesxi.uoa.gr/foititiki_merimna/tmima_sitisis_foititon/ (αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές ΕΚΠΑ).

Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης μπορεί να εκδοθεί σε ψηφιακή μορφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα:

 • 210-7258723
 • 210-7258679
 • 210-7275555

Επισυνάπτονται:

 • Υπόδειγμα αίτησης (ηλεκτρονική υποβολή)
 • Υπεύθυνη Δήλωση

 

07/06/2022

ΕΙΣΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 Γ’ ΦΑΣΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΣΔΟΧΕΣ 2021-2022

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών ΕΚΠΑ και την Απόφαση της Εφορείας:

 • 06/06/2022
 • Το γεγονός ότι οι κενές θέσεις είναι 50, θα διατεθούν στους δικαιούχους στέγασης Γ’ Φάσης, βάση των ποσοστών ανά κατηγορία, ως εξής:
 1. Προπτυχιακοί:    82%  = 41+1(ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
 2. Μεταπτυχιακοί:     7%  =  4
 3. Ομογενείς:              3%  =  2
 4. Αλλοδαποί               8%  = 4

           Σύνολο                         = 51

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΛΙΝΩΝ  52

 

Κατάσταση ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  Γ’ ΦΑΣΗΣ ανά κατηγορία και σειρά προτεραιότητας:

ΠΡΟΤΟΕΤΕΙΣ-ΠΑΛΑΙΩΝ  ΕΤΩΝ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 71250
 2. 63994
 3. 70931
 4. 69116
 5. 81259
 6. 68114
 7. 68056
 8. 60313
 9. 81398
 10. 75600
 11. 63882
 12. 59949
 13. 70900
 14. 71579
 15. 67029
 16. 81238
 17. 69056
 18. 68688
 19. 70191
 20. 70262
 21. 69663
 22. 61187
 23. 71346
 24. 71831
 25. 65024
 26. 70240
 27. 81206
 28. 63344
 29. 66370
 30. 71536
 31. 69974
 32. 71560
 33. 66369
 34. 68656
 35. 70263
 36. 68710
 37. 69654
 38. 68523
 39. 68703
 40. 77439
 41. 69880
 42. 53234

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 109775
 2. 99826
 3. 9707
 4. 71298

 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 81386
 2. 70787

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 80508
 2. 81244
 3. 66349
 4. 63241

 

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΦΕΠΑ/ΕΚΠΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/06/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30π.μ. ΣΤΟ Α’ ΚΤΙΡΙΟ ΦΕΠΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ (Α’, Γ’, Δ’) ΦΕΠΑ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ, ΔΙΚΛΙΝΟ Ή ΔΙΠΛΟ).

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 30/06/2022.

 

ΑΘΗΝΑ 07/06/2022

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΦΕΠΑ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

     ΦΕΠΑ/ΕΚΠΑ

 

ΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                       ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                        ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

 

09/03/2022

ΕΙΣΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 Β’ ΦΑΣΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΣΔΟΧΕΣ 2021-2022

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών ΕΚΠΑ και τις Αποφάσεις της Εφορείας:

 • 29/11/2021
 • 08/03/2022
 • Το γεγονός ότι οι κενές θέσεις είναι 64, θα διατεθούν στους δικαιούχους στέγασης Β’ Φάσης, βάση των ποσοστών ανά κατηγορία, ως εξής:
 1. Προπτυχιακοί: 82% = 52
 2. Μεταπτυχιακοί: 7%  =  5
 3. Ομογενείς: 3%           =  2
 4. Αλλοδαποί 8%            =  5

                               Σύνολο   = 64

Κατάσταση ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ ανά κατηγορία και σειρά προτεραιότητας:

ΠΡΟΤΟΕΤΕΙΣ-ΠΑΛΑΙΩΝ  ΕΤΩΝ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 91884
 2. 80995
 3. 68435
 4. 66343
 5. 62094
 6. 67022
 7. 77446
 8. 80542
 9. 70983
 10. 80631
 11. 81082
 12. 65657
 13. 80095
 14. 68709
 15. 77921
 16. 60829
 17. 69619
 18. 71532
 19. 72325
 20. 70980
 21. 65870
 22. 72233
 23. 65056
 24. 71231
 25. 63145
 26. 62106
 27. 69435
 28. 69869
 29. 65689
 30. 62270
 31. 73082
 32. 64698
 33. 67577
 34. 80104
 35. 78627
 36. 70379
 37. 73878
 38. 70776
 39. 70842
 40. 64519
 41. 64107
 42. 71958
 43. 70372
 44. 67052
 45. 63009
 46. 70860
 47. 68109
 48. 68129
 49. 81431
 50. 77751
 51. 72198
 52. 73429

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 77003
 2. 70986
 3. 5248
 4. 69640
 5. 108510

 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 72126
 2. 80665

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 81281
 2. 79528
 3. 98758
 4. 81427
 5. 97690

 

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΦΕΠΑ/ΕΚΠΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/03/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00π.μ. ΣΤΟ Α’ ΚΤΙΡΙΟ ΦΕΠΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ (Α’, Γ’, Δ’) ΦΕΠΑ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ, ΔΙΚΛΙΝΟ Ή ΔΙΠΛΟ).

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 28/03/2022.

 

ΑΘΗΝΑ 09/03/2022

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΦΕΠΑ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

     ΦΕΠΑ/ΕΚΠΑ

 

ΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                       ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                        ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

14/01/2022

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΟΠΤΩΝ ΚΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ COVID-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΕΠΑ


Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ COVID-19

Ποια συμπτώματα είναι συμβατά με COVID-19:

 • Πυρετός
 • Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με απόχρεμψη)
 • Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή
 • Κρυάδες
 • Ρίγος (τρέμουλο)
 • Μυαλγίες
 • Κεφαλαλγία
 • Πονόλαιμος
 • Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης

 Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-14 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό (συνήθως 3-7 ημέρες).

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 ΣΤΗ ΦΕΠΑ

Ενέργειες εάν κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια του ΕΚΠΑ ή άλλος εργαζόμενος ΦΕΠΑ εμφανίσει συμβατά συμπτώματα με λοίμωξη COVID-19

 • Εφόσον βρίσκεται σε χώρους του ΕΚΠΑ, φοράει μάσκα (αν δεν την φορά ήδη) και αποχωρεί, αφού πρώτα ενημερώσει την υπηρεσία του/το τμήμα του, προκειμένου να υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση.

Εάν η κατάσταση του/της δεν επιτρέπει την αποχώρησή του:

 • Ενημέρωση του Τοπικού Υπεύθυνου COVID-19 ΦΕΠΑ: κ. Ζιάκα Β. , τηλ.: 6948255196 ή 210 7258722-723 με αναπληρωτή την κα. Βέργου Κ. 6948408223, 210 728724
 • Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από τους υπόλοιπους φοιτητές/εργαζόμενους
 • Εφαρμογή μάσκας
 • Κλήση του ΕΚΑΒ ή μετάβαση σε νοσοκομείο αναφοράς covid-19

Αν το μοριακό τεστ βγει θετικό:

 • Ο φοιτητής –τρια/εργαζόμενος ενημερώνει αμελλητί τον Τοπικό Υπεύθυνο COCID-19 – Διευθυντή ΦΕΠΑ, αναφέροντας τις πιθανές επαφές  και καταθέτει την βεβαίωση του Νοσοκομείου στη ΦΕΠΑ για το αποτέλεσμα προκειμένου να ακολουθήσει έκτακτη απολύμανση, ιχνηλάτηση καθώς και μέριμνα για την σίτιση του φοιτητή το διάστημα των 5 ημερών της καραντίνας ή όσες μέρες ορίζουν οι οδηγίες του ΕΟΔΥ.

 

Γ. ΝΕΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΙΣ 17/09/2021, 24/09/2021 και 03/10/2021

 • Να τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Καθαριότητας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους  της εστίας καθώς και περισσότερη προσοχή από τους οικότροφους στην καθαριότητα των δωματίων τους.
 • Θα γίνεται απομόνωση τυχόν διαμένοντος φοιτητή σε φοιτητική εστία που έχει διαγνωστεί θετικός στον covid-19 σε μονόκλινο δωμάτιο, εφόσον δεν διαμένει ήδη σε ένα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 • Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων των φοιτητικών εστιών.
 • Απαγορεύεται η είσοδος των επισκεπτών στις φοιτητικές εστίες.
 • Στο Αναγνωστήριο η είσοδος θα γίνεται:
 1. Με επίδειξη βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης.
 2. Με επίδειξη αρνητικού διαγνωστικού αποτελέσματος.
 3. Με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

 

 Η Δ/ΝΣΗ ΦΕΠΑ

29/11/2021

ΕΙΣΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 Α’ ΦΑΣΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΣΔΟΧΕΣ 2021-2022

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών ΕΚΠΑ και την Απόφαση της Εφορείας της 29/11/2021, δικαιούχοι στέγασης Α’ Φάσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι  136 φοιτητές ανά κατηγορία, οι κάτωθι:

ΠΡΟΤΟΕΤΕΙΣ-ΠΑΛΑΙΩΝ  ΕΤΩΝ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 64037
 2. 81389
 3. 88753
 4. 73723
 5. 67120
 6. 67829
 7. 79857
 8. 67643
 9. 73449
 10. 81135
 11. 64307
 12. 77914
 13. 77916
 14. 86840
 15. 67598
 16. 67173
 17. 79097
 18. 80208
 19. 80640
 20. 65535
 21. 77550
 22. 66476
 23. 66614
 24. 63285
 25. 77544
 26. 66266
 27. 79438
 28. 64180
 29. 60447
 30. 69495
 31. 70230
 32. 69685
 33. 70238
 34. 65687
 35. 61704
 36. 67421
 37. 69659
 38. 79516
 39. 81181
 40. 68723
 41. 63621
 42. 78368
 43. 67521
 44. 68189
 45. 75539
 46. 65032
 47. 65646
 48. 65922
 49. 80751
 50. 63386
 51. 60126
 52. 68055
 53. 68071
 54. 81045
 55. 69014
 56. 65908
 57. 63044
 58. 64998
 59. 67050
 60. 80218
 61. 67053
 62. 75480
 63. 65918
 64. 65307
 65. 65940
 66. 69967
 67. 78748
 68. 63888
 69. 81433
 70. 77406
 71. 67094
 72. 65907
 73. 67925
 74. 66788
 75. 78677
 76. 63093
 77. 81408
 78. 81237
 79. 70942
 80. 71910
 81. 63826
 82. 80574
 83. 62219
 84. 60571
 85. 69513
 86. 77413
 87. 68389
 88. 78688
 89. 63998
 90. 60957
 91. 71565
 92. 72225
 93. 72248
 94. 76966
 95. 80572
 96. 81417
 97. 70223
 98. 62137
 99. 69625
 100. 70770
 101. 71543
 102. 61197
 103. 68782
 104. 72264
 105. 67114
 106. 80530
 107. 64989
 108. 68885
 109. 71785
 110. 70149
 111. 65556

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 98502
 2. 87936
 3. 92394
 4. 70982
 5. 89035
 6. 85513
 7. 90642
 8. 80478
 9. 81092
 10. 71362

 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 71748
 2. 91030
 3. 72040
 4. 81212

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 81004
 2. 85776
 3. 81447
 4. 74973
 5. 72224
 6. 81452
 7. 72302
 8. 81369
 9. 60582
 10. 79822
 11. 80818

 

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΦΕΠΑ/ΕΚΠΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/12/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00π.μ. ΣΤΟ Α’ ΚΤΙΡΙΟ ΦΕΠΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ (Α’, Γ’, Δ’) ΦΕΠΑ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ, ΔΙΚΛΙΝΟ Ή ΔΙΠΛΟ).

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 18/12/2021.

 

ΑΘΗΝΑ 29/11/2021

 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΦΕΠΑ                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΕΠΑ/ΕΚΠΑ

 

   ΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                                 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

29/11/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΕΠΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΕΙΣΔΟΧΕΣ 2021-2022

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών ΕΚΠΑ και την Απόφαση της Εφορίας της 29/11/2021, από τις υποβληθείσες συνολικά 317 αιτήσεις, δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι 287 και απορριφθέντες 30.

Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ-ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 64037
 2. 81389
 3. 88753
 4. 91884
 5. 67120
 6. 73723
 7. 67829
 8. 79857
 9. 67643
 10. 73449
 11. 81135
 12. 64307
 13. 77914
 14. 77916
 15. 86840
 16. 67598
 17. 67173
 18. 79097
 19. 80208
 20. 80995
 21. 80640
 22. 65535
 23. 77550
 24. 66476
 25. 66614
 26. 63285
 27. 77544
 28. 66266
 29. 68435
 30. 79438
 31. 64180
 32. 60447
 33. 69495
 34. 70230
 35. 69685
 36. 70238
 37. 65687
 38. 66343
 39. 61704
 40. 67421
 41. 69659
 42. 79516
 43. 81181
 44. 68723
 45. 63621
 46. 78368
 47. 67521
 48. 68189
 49. 75539
 50. 65032
 51. 65646
 52. 65922
 53. 80751
 54. 63386
 55. 60126
 56. 68055
 57. 68071
 58. 81045
 59. 69014
 60. 65908
 61. 63044
 62. 64998
 63. 62094
 64. 67050
 65. 80218
 66. 67053
 67. 75480
 68. 65918
 69. 65307
 70. 65940
 71. 69967
 72. 78748
 73. 63888
 74. 81433
 75. 77406
 76. 67094
 77. 65907
 78. 67925
 79. 77446
 80. 66788
 81. 78677
 82. 63093
 83. 80542
 84. 81408
 85. 81237
 86. 70942
 87. 71910
 88. 63826
 89. 80574
 90. 62219
 91. 60571
 92. 69513
 93. 77413
 94. 68389
 95. 78688
 96. 63998
 97. 60957
 98. 71565
 99. 72225
 100. 72248
 101. 76966
 102. 80572
 103. 80631
 104. 81417
 105. 70223
 106. 62137
 107. 69625
 108. 70770
 109. 71543
 110. 61197
 111. 68782
 112. 72264
 113. 81082
 114. 67114
 115. 80530
 116. 64989
 117. 68885
 118. 71785
 119. 70149
 120. 65556
 121. 65657
 122. 80095
 123. 68709
 124. 77921
 125. 60829
 126. 71532
 127. 72325
 128. 70980
 129. 65870
 130. 68897
 131. 72233
 132. 65056
 133. 71231
 134. 63145
 135. 62106
 136. 69435
 137. 69869
 138. 65689
 139. 62270
 140. 73082
 141. 64698
 142. 67577
 143. 80104
 144. 78627
 145. 78719
 146. 70379
 147. 73878
 148. 70776
 149. 70842
 150. 64519
 151. 64107
 152. 71958
 153. 70372
 154. 67052
 155. 63009
 156. 70860
 157. 68109
 158. 68129
 159. 81431
 160. 77751
 161. 72198
 162. 67022
 163. 73429
 164. 63994
 165. 70931
 166. 69116
 167. 81259
 168. 68114
 169. 68056
 170. 60313
 171. 81398
 172. 75600
 173. 63882
 174. 59949
 175. 70990
 176. 71579
 177. 67029
 178. 81238
 179. 69056
 180. 68688
 181. 70191
 182. 70262
 183. 69663
 184. 61187
 185. 71346
 186. 71831
 187. 65024
 188. 70240
 189. 81206
 190. 79554
 191. 63344
 192. 66370
 193. 71536
 194. 69974
 195. 71560
 196. 66369
 197. 68656
 198. 70263
 199. 68710
 200. 69654
 201. 68523
 202. 68703
 203. 77439
 204. 69880
 205. 68200
 206. 65475
 207. 71435
 208. 62562
 209. 72915
 210. 65005
 211. 70952
 212. 71250

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 98502
 2. 87936
 3. 92394
 4. 70982
 5. 89035
 6. 85513
 7. 90642
 8. 80478
 9. 81092
 10. 71362
 11. 77003
 12. 99826
 13. 69640
 14. 71298
 15. 80472
 16. 79580
 17. 68166
 18. 79288
 19. 88789
 20. 98834
 21. 89612
 22. 96651
 23. 87084
 24. 87470
 25. 88904
 26. 71519
 27. 81249
 28. 70986
 29. 71554
 30. 89758
 31. 79539
 32. 65313
 33. 67934
 34. 82913
 35. 77017
 36. 70962
 37. 77493
 38. 88976

 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 

 1. 71748
 2. 91030
 3. 72040
 4. 81212
 5. 72126
 6. 80665
 7. 81386
 8. 70787
 9. 81362
 10. 61999
 11. 91631
 12. 65170
 13. 63133
 14. 79642

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΑΠ. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 81004
 2. 85776
 3. 81281
 4. 81447
 5. 74973
 6. 72224
 7. 81452
 8. 72302
 9. 81369
 10. 60582
 11. 79822
 12. 80818
 13. 79528
 14. 98758
 15. 81427
 16. 97690
 17. 81244
 18. 81234
 19. 66349
 20. 63241
 21. 70524
 22. 72210
 23. 80508

 

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ-ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 85748                                    ΑΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 2. 63357                                    ΑΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 3. 71914                                    ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΤΤΙΚΗ
 4. 69277                                    ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΤΤΙΚΗ
 5. 67151                                    ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 6. 88583                                    ΑΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 7. 68076                                    ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ
 8. 62952                                    ΑΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 9. 69482                                    ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 10. 70633                                    ΑΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 11. 81046                                    ΑΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 12. 74896                                    ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΤΤΙΚΗ
 13. 81429                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΑΣ/ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΤΤΙΚΗ
 14. 69619                                    ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ
 15. 77915                                    ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΤΤΙΚΗ
 16. 65003                                    ΑΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 17. 75241                                    ΑΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 18. 72221                                    ΑΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 19. 80528                                    ΑΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 20. 70983                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ
 21. 73095                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ
 22. 73715                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ
 23. 71571                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ/ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΤΤΙΚΗ
 24. 77906                                    ΑΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 25. 81342                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 84908                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
 2. 71517                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ
 3. 95092                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ/ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 81103                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
 2. 70250                                    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ

 

 

Η Δημοσίευση των δικαιούχων για την Α’ φάση εισδοχών ανά κατηγορία με βάση τα ποσοστά επί των κενών δωματίων θα γίνει με επόμενη ανακοίνωση όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία και ο τρόπος της κλήρωσης των δωματίων.

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 04-12-2021.

ΑΘΗΝΑ 29/11/2021

 

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΕΠΑ                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΦΕΠΑ

 

  ΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                    ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                             ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

 

 

23/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ RAPID TESTS

Γίνεται γνωστό στους οικότροφους ΦΕΠΑ ότι μετά το αίτημα και τις ενέργειες του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και φοιτητικής Μέριμνας, κου Καραδήμα Δ., προς τον ΕΟΔΥ, για αυτή την εβδομάδα την Τετάρτη 24/11/2021 από τις 09:30π.μ έως τις 15:00μ.μ έξω από την πύλη της πανεπιστημιούπολης, (είσοδος Ούλωφ Πάλμε), θα διενεργούνται ΔΩΡΕΑΝ  rapid tests στους φοιτητές και εργαζομένους από κινητή ομάδα υγείας του ΕΟΔΥ.

Για τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσει νέα Ανακοίνωση.

Η Δ/νση ΦΕΠΑ

19/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται  γνωστό ότι την Δευτέρα 22/11/2021 και ώρα 10:30π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση Εφορείας με τηλεδιάσκεψη για την εξέταση όσων αιτήσεων με αίτημα Παράτασης  δεν εξετάσθηκαν έως σήμερα (είναι όσοι δεν έλαβαν ειδοποίηση-απάντηση σχετικά με το αίτημά τους έως σήμερα). Εάν το επιθυμούν για διευκρινήσεις ή υπεράσπιση του αιτήματος να έρθουν στην αίθουσα της Εφορείας στις 10:30π.μ.

 Η Δ/νση ΦΕΠΑ

28/09/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό ότι η ηλεκτρονική υποβολή των  αιτήσεων εισδοχής  για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 παρατείνεται  έως τις 15/10/2021 και επισημαίνεται ότι οι Αιτήσεις με Αρ. Πρωτ. 16/10/2021 δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

02/09/2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σύμφωνα με τον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

 • Υποβάλετε την αίτηση εισδοχής ηλεκτρονικά στο https://eprotocol.uoa.gr/ από 01 έως 30-09-2021, συνδεόμενοι είτε με τον λογαριασμό σας στο Παν/μιο, είτε μέσω TAXISnet.
 • Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με όλα τα συνημμένα έγγραφα που ζητούνται χωρίς εκκρεμότητες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στην ηλεκτρονική υποβολή, κάθε πιστοποιητικό θα υποβάλλεται με την μορφή ενός (1) ψηφιακού αρχείου που θα περιλαμβάνει όλες τις σελίδες του και ΟΧΙ μόνο την πρώτη. Σε περίπτωση που λείπουν σελίδες από το πιστοποιητικό, η αίτηση θα χαρακτηρίζεται ως ΕΛΛΕΙΠΗΣ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ.

 • Η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΑΤΤΙΚΗ.

 • Στην θέση της βεβαίωσης σπουδών, οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει οπωσδήποτε να επισυνάψουν το δελτίο επιτυχίας τους, στο οποίο θα φαίνεται το τμήμα εισαγωγής τους στο ΕΚΠΑ αποκλειστικά, διαφορετικά οι αιτήσεις τους δεν θα μπορούν να εξεταστούν.
 • Φοιτητές επιτυχόντες σε άλλη πόλη, οι οποίοι πρόκειται να κάνουν αίτηση μετεγγραφής για τμήμα του ΕΚΠΑ, πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση για στέγαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επισυνάπτοντας το δελτίο επιτυχίας και σημειώνοντας στην παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι σε αναμονή μετεγγραφής στο ΕΚΠΑ.
 • Στο πεδίο του αριθμού Μητρώου σχολής στην αίτηση, οι πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ακόμα αριθμό μητρώου θα συμπληρώσουν 0.
 • Φοιτητές άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχουν δικαίωμα αίτησης μόνο στην περίπτωση που έχουν αδερφό/ή οικότροφο της Φοιτητικής Εστίας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να το αναφέρουν στην Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Το όριο ηλικίας είναι αυστηρά έως 25 ετών για τους προπτυχιακούς φοιτητές και κατ΄εξαίρεση εξετάζονται οι αιτήσεις μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών έως 30 ετών.
 • Οι αλλοδαποί φοιτητές θα πρέπει να επισυνάψουν τα οικογενειακά και οικονομικά στοιχεία τους από την Πρεσβεία τους, μεταφρασμένα.
 • Οι ομογενείς φοιτητές θα πρέπει να επισυνάψουν τα οικονομικά στοιχεία των γονέων τους και στοιχεία από την Ελλάδα αν κάνουν φορολογική δήλωση.
 • Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων πρέπει να επισυνάψετε το διαζευκτήριο και κυρίως την σελίδα που αναφέρει την επιμέλεια.
 • Το Ε9 είναι υποχρεωτικό και για τους δύο γονείς ακόμη και αν είναι κενό.
 • Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σελίδες.

Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης μπορεί να εκδοθεί σε ψηφιακή μορφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα:

 • 210-7258723
 • 210-7258679
 • 210-7275555

Επισυνάπτονται:

 • Υπόδειγμα αίτησης (ηλεκτρονική υποβολή)
 • Υπεύθυνη Δήλωση

Αποφάσεις Εφορείας και Ανακοινώσεις

01-06-2021

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Β΄ΦΑΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

                                                        Β΄ΦΑΣΗ  ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ  2020-2021   Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών ΕΚΠΑ και της Απόφασης της Εφορίας  α) της 11-1-2021, β) της...


19-05-2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στις καταστάσεις των δικαιούχων και των απορριφθέντων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καθώς και στις καταστάσεις των δικαιούχων της Α΄φάσης εισδοχών, αντικαταστάθηκαν τα ονόματα με τον αριθμό...


05-02-2021

ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΚΙΟΥΧΩΝ Α΄ΦΑΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΦΕΠΑ

             Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ  για τους δικαιούχους Α΄ΦΑΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΦΕΠΑ που το όνομά τους αρχίζει από Α έως και Κ θα γίνει την Τρίτη 9/2/2021 και ώρα 11:00πμ, για τους δικαιούχους Α΄ΦΑΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΦΕΠΑ που το όνομά τους...


29-01-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α΄ΦΑΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

                      ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ                                   Α΄ΦΑΣΗ  ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ  2020-2021   Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών ΕΚΠΑ και την Απόφαση...


12-01-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΕΠΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

                                                                                                                     ΕΙΣΔΟΧΕΣ  2020-2021   Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών ΕΚΠΑ και την...


27-12-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ ΦΕΠΑ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΥΣ ΦΕΠΑ Εκ μέρους της Εφορίας ΦΕΠΑ γίνεται γνωστό ότι: 1. Η Εφορία δεν έχει συνεδριάσει για την κατάταξη των υποψηφίων διότι παρεμποδίστηκε στο έργο της από την...


23-12-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΦΕΠΑ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΓΙΑ ΦΕΠΑ (22/12/2020) Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ συζήτησε σήμερα, 22/12/2020, την κατάσταση που η κατάληψη έχει δημιουργήσει στην Α’ φοιτητική εστία (Α’ ΦΕΠΑ)  και ενημερώνει την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος για τα...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 15