Αρχική σελίδα » Γενικές Πληροφορίες

Η Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών  (ΦΕΠΑ) αποτελείται από 4 κτήρια, τις εστίες Α, Β, Γ και Δ που βρίσκονται στο  χώρο της Πανεπιστημιούπολης. Εκεί βρισκόταν και η παλιά ΦΕΠΑ (κτήριο Α΄ και αργότερα και κτήριο Β΄).

Με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων ανακαινίσθηκε εκ βάθρων το κτήριο Α, που είναι και το μεγαλύτερο, ενώ κατασκευάσθηκαν τα κτήρια Γ και Δ.

Σε όλα τα κτήρια μπορούν να στεγασθούν συνολικά 1024 φοιτητές.

Στο κτήριο Α υπάρχουν 668 θέσεις. Από αυτές οι 268 είναι σε μονόκλινα δωμάτια, οι 332 σε δίκλινα και 68 σε διπλά (2 ξεχωριστά δωμάτια με κοινό χολ, μπάνιο και τουαλέτα). 

Στην Α΄ ΦΕΠΑ οι 28 θέσεις είναι σε δωμάτια ειδικά διαμορφωμένα για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες.

Κτήριο Α΄ΦΕΠΑ

Στο κτήριο Β υπάρχουν 96 θέσεις σε μονόκλινα δωμάτια και 32 σε δίκλινα δωμάτια (υπό ανακαίνιση).

Στο κτήριο Γ 128 θέσεις σε μονόκλινα δωμάτια (16 θέσεις για Α.Μ.Ε.Α.) και στο κτήριο Δ 100 θέσεις σε μονόκλινα επίσης (8 θέσεις για Α.Μ.Ε.Α.).

Τα δωμάτια στα κτήρια Α, Β, Γ και Δ διαθέτουν δική τους τουαλέτα και μπάνιο, είναι κλιματιζόμενα.

Κτήριο Β΄ ΦΕΠΑ

Στις Εστίες γίνονται δεκτοί μόνο φοιτητές και φοιτήτριες μόνο του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ του λεκανοπεδίου αδέλφια των οποίων διαμένουν ήδη στην Εστία.

Την ευθύνη για τη λειτουργία των Εστιών έχει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ οι τρέχουσες ανάγκες τους καλύπτονται οικονομικά από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Κτήριο Γ΄ ΦΕΠΑ

Η ΦΕΠΑ διοικείται από Εφορεία στην οποία συμμετέχουν 4 μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Προϊστάμενος Τμήματος ΦΕΠΑ και 2 εκπρόσωποι του Συλλόγου Οικότροφων ΦΕΠΑ. Πρόεδρος της Εφορείας είναι ένας από τα μέλη ΔΕΠ.

Την ευθύνη της τρέχουσας λειτουργίας έχουν ο Προϊστάμενος Τμήματος ΦΕΠΑ,  καθώς και διάφοροι υπάλληλοι.

Οι εισδοχές των νέων οικότροφων γίνονται πρακτικά 2 φορές το χρόνο. Τον Οκτώβριο -Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο - Ιανουάριο. Ο αριθμός τους καθορίζεται από τον αριθμό των ελεύθερων κλινών. Τα κριτήρια εισδοχής είναι κοινωνικά και περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας, στον οποίο περιέχονται και όλοι οι κανόνες διαβίωσης. Η κατανομή των δωματίων γίνεται με δημόσια κλήρωση.

Όλα τα δωμάτια των κτηρίων Α, Β, Γ και Δ έχουν σύνδεση με το internet. Ασύρματο δίκτυο υπάρχει  στο κτήριο Α.

Κτήριο Δ΄ ΦΕΠΑ

Για τους οικότροφους λειτουργεί εστιατόριο στο κτήριο Α. Στο ίδιο κτήριο υπάρχουν Ιατρεία που εξυπηρετούν τόσο τους οικότροφους, όσο και το προσωπικό των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της Πανεπιστημιούπολης. Υπάρχει επίσης αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Το τμήμα των φοιτητικών εστιών υπάγεται στη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας η οποία ανήκει στη Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης.